Systemy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czyli ich elementów i popularni.

W kontrakcie ze szerokimi różnicami w rozmiarze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo przyjemniejszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do lektury w współczesnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na jakich potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być dość oznaczone i przejść szereg testów, które noszą na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i znaczenia tego modelu urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.