Naturalne dbanie o wlosy

Szybkie tłumienie wybuchu coraz w jego podstawowym etapie rozpowszechniania, jest skuteczny element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w jakich wybuch ma znaczenie, w zamkniętej przestrzeni bądź zawartej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to jedyny z ważnych elementów, który umożliwia uniknięcie wybuchu.

Głównym zadaniem systemu HRD jest przeciwdziałanie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu zmniejsza się powstawanie zniszczeń w budów, skraca się czas postojów, jednak przede wszystkim podnosi się bezpieczeństwo ludzi. System HRD wykorzystywany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek i wielu podobnych urządzeń przemysłowych. Każdy system, aby działał prawidłowo i szybko, powinien wiązać się ze specjalistycznych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne umieszczone w maszynach dodatkowo w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą. Sposób działania liczy na teście i zmienianiu wskazań oraz dużej i dobrej reakcji. Wykrycie wybuchu podejmuje się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czyli w sytuacji, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie przesyłana jest informacja do centrali zarządzającej, która mówi za przetworzenie wiedzy i w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po rozpoczęciu tworzenia przez organizm zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez zastosowanie specjalnych dysz, co prowadzi bardzo silnym i funkcjonalnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest czas reakcji, który z czasu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji liczony stanowi w milisekundach.